HUIDHONGER

Liefdevol danstraject met aandacht voor aanraking en intimiteit

Een troostende aanraking, zoals een knuffel of hand op de schouder, is een onmisbaar onderdeel van goede zorg. Zeker bij kwetsbare ouderen, die we niet meer kunnen genezen en vooral troost, warmte en geborgenheid kunnen bieden. Jo Visser fonds en partner Leyden Academy on Vitality and Ageing zetten zich in voor liefdevolle zorg en ondersteunen dan ook van harte het project HuidHonger, een bijzondere dansvoorstelling van Care&Culture rondom intimiteit op vijf zorglocaties in Nederland.

Bekijk hier het filmisch verslag van het dans/beweegprogramma HuidHonger. Hierin gaan we op zoek naar nieuwe vormen van communicatie met kwetsbare mensen waar door ziekte de oude verdwenen zijn. Kijk en geniet van workshops voor kwetsbare mensen op verschillende locaties van Beweging 3.0, Topaz, Viattence en Amsta, met de prachtige eindpresentatie in de Leidsche Stadsgehoorzaal.

HuidHonger is een initiatief van Care&Culture, tot stand gekomen in samenwerking met de Kwadrantgroep, Viattence, Warande, Topaz en Zorggroep Apeldoorn. Het Jo Visser fonds heeft dit bijzondere project financieel mede mogelijk gemaakt. Samen met Radicale Vernieuwing Waardevol Onderwijs is er ook een inspiratiemiddag ‘Kom in beweging’ georganiseerd samen met studenten van mbo Rijnland.

Tournee langs zorglocaties

In het voorjaar van 2017 worden dansworkshops gegeven aan bewoners van zorglocaties, onder begeleiding van (tango)muziek. De bewoners – zowel oudere als jonge mensen met dementie, al dan niet samen met hun partners – geven vorm aan hoe zij intimiteit en aanraking beleven, hierbij geholpen en uitgedaagd door oudere dansers en dansstudenten. Professionele jonge choreografen maken van dit materiaal een afsluitende voorstelling, die op iedere locatie wordt getoond en waarin de unieke danssolo’s, muziek en interviewfragmenten samenkomen. Direct betrokkenen zijn van harte welkom bij deze voorstelling, die verder een besloten karakter heeft.

‘Het is zo intiem dat je bijna het gevoel hebt dat je er niet bij mag of durft te zijn. Maar als je er dan helemaal bij bent, voelt het als zo’n cadeau!’ – bestuurder zorgorganisatie.

Momenteel zijn gesprekken gaande om een educatief programma als onderdeel van een lespakket zingeving en aanraking vorm te geven. Voor ROC’s, Praktijkheerwegen, ZIC/LIN. Mocht u hier ideeën over hebben of bij aan willen sluiten, dan horen wij dat graag. Contact dan gerust naar info@careculture.nl.