DEMENTIE VERHALENBANK

Mensen met dementie beter leren begrijpen.

Dat is het doel van het project ‘Sterke verhalen’, opgezet voor studenten van de ROC TOP in Amsterdam en Stenden Hogeschool in Leeuwarden. In de schoolbanken leren de studenten Zorg en Welzijn al een heleboel, maar goede zorg begint uiteindelijk bij goed kijken en luisteren naar degenen om wie het echt gaat: de mensen met dementie aan wie je zorg verleent. Jonge, frisse blikken van studenten zijn nodig om de zorg voor mensen met dementie te verbeteren. Zij kunnen de veranderingen in de zorg wellicht een versnelling geven.

Praktijkbezoek
Het project startte met een rondleiding in het Odensehuis in Amsterdam, een plek waar mensen met dementie en hun mantelzorgers vrij kunnen binnenlopen voor een gesprek, advies of om aan te schuiven bij een activiteit. De centrale vraag hier was: wat zouden studenten moeten weten en kunnen om goed contact te maken met mensen met dementie? Er kwamen leerzame punten naar voren: “Gebruik liever het woord ‘geheugenproblemen’ in plaats van dementie”, “Stel in één zin ook maar één vraag”, “Zie de persoon, niet de ziekte” en in het verlengde daarvan: “Mensen met geheugenproblemen verschillen net zo veel van elkaar als alle andere mensen.” Waardevolle tips voor de toekomstige zorgverleners.
Ook gingen de studenten op bezoek bij mensen met beginnende dementie in Kraka e Sewa, een ontmoetingscentrum in Amsterdam voor Surinaamse ouderen met dementie en hun mantelzorgers.

Beeld over dementie
Is hun beeld van mensen met dementie veranderd? Onderzoekers van de Dementie Verhalenbank denken van wel: Elena Bendien, “De persoonlijke ontmoetingen tussen de studenten en mensen met dementie hebben absoluut een positief effect op het beeld dat studenten van deze doelgroep vormen.” Iris van der Reijden, “Het is bij studenten niet anders dan in de maatschappij: het beeld over leven met dementie wordt voornamelijk bepaald door de laatste fase van de ziekte. De studenten vonden het leerzaam om mensen te leren kennen in een eerdere fase van dementie. Voor de toekomst, waarin deze nieuwe generatie zorgprofessionals steeds meer bij mensen thuis zullen werken, is deze kennis niet alleen prettig, maar zelfs noodzakelijk.”
“De enorme impact van opleiden in de dagelijkse praktijk bewijst zichzelf hier opnieuw”, vindt Anne-Mei The, hoogleraar Langdurige Zorg en Dementie. “Hoe studenten hun negatieve beeld van ouderen en dementie bijstellen zodra zij mensen werkelijk ontmoeten. Hun beeld wordt voornamelijk bepaald door de laatste fase in het verpleeghuis. Dat beeld wordt versterkt door omschrijvingen die je overal om je heen hoort, zoals een ‘dementie-tsunami’, Alzheimer als ‘nationale ramp’.”

Initiatiefnemers
Sterke verhalen is een initiatief van Dementie Verhalenbank-partners Leyden Academy on Vitality and Ageing en Jo Visser fonds en de ouderenfondsen Stichting RCOAKFonds Sluyterman van Loo en de Gravin Van Bylandt Stichting.