Generaties huizen en (net)werken samen

Generaties kunnen veel voor elkaar betekenen, maar waarin zit precies de toegevoegde waarde voor jong en oud? En aan welke voorwaarden moet het contact voldoen om duurzaam van waarde te zijn en de wederzijdse beeldvorming positief te beïnvloeden?

Met de  publicaties Generaties huizen samen en Generaties (net)werken samen zijn aansprekende intergenerationele projecten verzameld, aangevuld met interviews met experts en interessante kijk-, lees- en luistertips.

Dat ouderen en jongeren elkaar tegenkomen en samen dingen doen, is niet vanzelfsprekend meer. Uit de verhalen in deze publicatie blijkt hoe het anders kan. Ze laten een benadering zien waarin jong en oud voor elkaar van betekenis zijn en elkaars leefplezier kunnen vergroten. Uit alle voorbeelden blijkt dat gelijkwaardig persoonlijk contact tussen jong en oud wederzijds begrip en waardering kan opleveren. Die wederkerigheid willen wij graag benadrukken, want nog te vaak wordt aangenomen dat jongeren alleen iets voor ouderen kunnen betekenen. Intergenerationeel contact is waardevol, maar het komt niet vanzelf tot stand. Het kost tijd maar levert vaak veel plezier op!

Jo Visser fonds, Leyden Academy on Vitality and Ageing en het Aedes-Actiz Kenniscentrum Wonen-Zorg willen met deze publicaties graag laten zien dat er goede voorbeelden zijn van jongeren en ouderen in het land die al volop verbinding maken en elkaar iets waardevols te bieden hebben. Zij hopen dat deze voorbeelden inspireren tot nieuwe intergenerationele initiatieven.