REGIOTOUR AMSTERDAM E.O.

Meer sociale veerkracht voor ouderen

Ouderen willen meer en meer hun eigen unieke leven voortzetten ondanks beperkingen en afnemende gezondheid. Maar ook het aantal thuiswonende kwetsbare ouderen neemt toe. En daarnaast verandert de samenstelling van de bevolking van regio Amsterdam-Almere snel. Dit vraagt om nieuwe vormen van zorg en ondersteuning die aansluiten op de veranderende vraag.

Inbreng van en samenwerken met ouderen zelf is cruciaal. Welke thema’s moeten als eerste opgepakt worden? Welke knelpunten ervaren zij? En wat is voor ouderen nu écht belangrijk en waardevol? Partijen uit de regio zetten zich gezamenlijk in om  vanuit wetenschap, onderwijs en praktijk (zorgprofessionals, eerstelijn, mantelzorg, informele zorg, sociaal domein, etc) te komen tot integrale samenwerking en aanbod waarbij de oudere centraal staat.

Op 29 mei zetten we gezamenlijk stappen naar meer (sociale) veerkracht van ouderen. Nieuwe inzichten vanuit de wetenschap, inspirerende en activerende praktijkverhalen uit de regio staan centraal.

Initiatiefnemers van deze regionale conferentie zijn: Amsterdam Center on Aging/Amsterdam Public Health (AMC, VU, VUmc, UvA), Ben Sajet Centrum, BeterOud, Elaa (voorheen Eerstelijns Amsterdam en ROS Almere), Jo Visser Fonds (voorheen Vereniging Het Zonnehuis) en Stichting Educatie Zorg & Welzijn.

Door ervaringen van initiatieven met elkaar te delen, ouderen te vragen wat zij zelf nu echt belangrijk vinden, neemt u ook weer nieuwe ideeën en mogelijkheden terug naar uw werkomgeving, -gebied of organisatie. Laat u inspireren door gepassioneerde sprekers met visie en door praktische voorbeelden en bouw zelf actief mee aan nieuwe oplossingen voor een door ouderen.

Deze regiotour is een vervolg op de landelijke conferentie ‘Een nieuwe generatie ouderen(zorg)’ welke jaarlijks in november gehouden wordt en waar we ieder jaar 850-1000 bezoekers mogen verwelkomen.