JO VISSER AWARD

Mooiste muzikale ontmoetingen

Margreet Melman van stichting Care&Culture heeft uit handen van ambassadeurs Maarten den Ottolander en Trudie Siegerink de cheque van 5.000 euro ontvangen tijdens de Regiotour ‘Veerkrachtig oud worden in Amsterdam e.o.’ op 29 mei 2018 in Amsterdam.

De geldprijs van de Jo Visser Award wordt besteed aan het organiseren van het idee Mooiste Muzikale Ontmoetingen voor jong en oud. Rondom Wereld Alzheimer Dag op 21 september 2018 vinden enkele landelijke muzikale presentaties plaats met als klapper een optreden in de foyer van de Stopera in Amsterdam. Verdere details volgen.

Dit najaar wordt de Jo Visser Award uitgereikt aan een nieuwe ambassadeur Waardige zorg.

Aanleiding
Zorg voor kwetsbare ouderen, voor je eigen opa, oma of ouders, is een actueel themaNaast voldoende ‘handen aan het bed’ staan daarbij het geven van liefdevolle zorg èn aandacht voor welzijn en welbevinden van de ouderen in onze maatschappij centraal. Het creëren van werkelijk contact, ontmoetingen tussen jong en oud en het leren kennen van elkaars leefwerelden blijken steeds belangrijker te zijn. Het kan eenzaamheid doorbreken. Samen iets moois beleven kan het welbevinden en geluksgevoel voor een ieder vergroten.

Care&Culture Koor
In dit kader is het Care&Culture Koor ontwikkeld, waar muzikale ontmoetingen en een intergenerationele dialoog centraal staan. Het Care&Culture Koor wordt gevormd door kinderen van de basisschool, verpleeghuisbewoners, hun familie, mantelzorgers, vrijwilligers en iedereen die mee wil doen. Een koor-traject duurt in de basis twee tot drie maanden. Het koor repeteert zeven keer en sluit het traject af met een optreden waar vrienden, familie en de gemeenschap voor worden uitgenodigd.

Verduurzaming
Ambitie van het project is het aantal koren uit te breiden en de opzet en verankering van de koren te verduurzamen. Door getalenteerde vrijwilligers, kunstvakstudenten en/of bekwame zorgprofessionals gedurende komende jaren te begeleiden en trainen, zodat zij de tools ontwikkelen om het koor door te kunnen leiden. Het eerste presentatiemoment zal op Wereld Alzheimer Dag zijn, 21 september 2018. Op deze dag zullen de deelnemers van alle koren samen zingen.

Meer informatie
Stichting Care&Culture ontwikkelt programma’s in het kader van kunstzinnige dagbesteding voor ouderen. Het koor is haar paradepaardje. De professionele inzet van haar koordirigenten draagt bij om vanuit vakmanschap meer begrip en ontmoetingsmomenten voor jong en oud te genereren. Het koor is ontwikkeld met subsidiegelden, aangevraagd en verworven bij verschillende (vermogens)fondsen via deze stichting. Ga naar de website van stichting Care&Culture voor meer informatie.