HUIDHONGER

HuidHonger is een bijzonder dans- en beweeg programma rondom liefdevolle zorg, het belang van aanraking en intimiteit. Kwetsbare ouderen, kwetsbare jongeren en betrokkenen spelen in dit programma de hoofdrol. Het vergroten van levensgeluk en het vinden van nieuwe manieren van onderling contact door aanraking staan daarbij centraal. Samen met bewoners, vrijwilligers, mantelzorgers en familie, maakte Care&Culture in 2017 een ontroerende dansvoorstelling rondom deze thema’s. Vanaf 2018 werden overal op (nieuwe) locaties dansprogramma’s georganiseerd waarnaast de realisatie van een trainingsmodule ‘Liefdevolle Zorg’ ten behoeve van de onderwijs- en zorgsector onder handen is.

We hebben de ambitie om een heuse HuidHonger – beweging op gang te brengen! Ook geïnteresseerd in deelname aan HuidHonger? Laat het ons weten! Wij geven u graag verdere informatie.