LEVENSLES

Onderwijsideeën voor betere ouderenzorg

We willen jong en oud met elkaar in contact brengen en zodoende begrip en bewustwording over elkaars wensen en behoeften vergroten. Onbekend maakt namelijk onbemind, terwijl intergenerationele ontmoetingen juist van enorm belang zijn en bovendien voor iedereen leerzaam en plezierig.

Met Levensles willen we jong en oud uitdagen om met een frisse blik naar (werken in de) ouderen(zorg) te kijken. Het doel is drieledig:

  • positievere beeldvorming van jongeren over ouderen (en andersom);
  • onderwijsvernieuwing;
  • verbetering van de ouderenzorg.

Samen met regionale onderwijsinstellingen, gemeentes en andere partijen, waaronder Leyden Academy on Vitality and Ageing, wordt gezocht naar de verbindende factor om kennis te vergroten en de beeldvorming over ouderen te verbeteren en zijn en worden diverse projecten uitgevoerd. Zo hebben we regionale kennis- en inspiratiedagen door het hele land georganiseerd, waarin ruim 1.500 scholieren een verfrissend perspectief op ouderenzorg kregen. Studenten raken geïnspireerd door de ontmoetingen met ouderen en stellen hun vooroordelen bij. Studenten kwamen in contact met ouderen en gingen aan de hand van die gespreken op zoek naar originele ideeën; van een slimme deurmat tegen babbeltrucs en een Tinder-app die ouderen matcht met een adoptiekleinkind tot kickbokslessen voor dementerende ouderen. Stichting GetOud heeft twintig van deze levenslessen als rolmodellen geportretteerd om inspirerende ontmoetingen tussen jong en oud te tonen.

In het project Kameraad werden maatje gekoppeld aan mensen met dementie, een buddy die lichtheid en kleur in het leven kan brengen. Hierbij staan niet de ziekte en de beperkingen centraal, maar de persoon en zijn of haar mogelijkheden. Tegelijkertijd kan de mantelzorger even op adem komen. Op de Dementie Verhalenbank zijn gedichten, filmpjes, presentaties en verslagen te vinden die studenten maakten van deze vaak bijzondere ontmoetingen.

Het idee van Levensles is ontstaan uit de ambitie om samen met ZonMw invulling te geven aan het Nationaal Programma Ouderenzorg (NPO). Het NPO liep van 2008 tot eind 2016 en had als doel de zorg en ondersteuning voor kwetsbare ouderen te verbeteren. Inmiddels is het programma gestopt en overgegaan in BeterOud.

Leyden Academy en het Jo Visser fonds hebben ingestoken op onderwijsvernieuwing door jongeren te vragen om met een frisse blik naar de zorg voor ouderen te kijken. Als basis hiervoor werd gebruikgemaakt van de onderzoeksrapporten naar de kwaliteit van zorgonderwijs zoals die zijn uitgevoerd op wo, hbo en mbo-niveau. Klik voor meer informatie.

‘Het is belangrijk dat onderwijspartijen beter samenwerken om de kwaliteit van het onderwijs in de zorg voor ouderen te verbeteren’ – Jet Bussemaker, hoogleraar leerstoel ‘Beleid, wetenschap en maatschappelijke impact, in het bijzonder in de zorg’