Jo Visser fonds ondertekent Leids handvest voor compassie

Op dinsdag 12 november jl. heeft het Jo Visser fonds zich aangesloten bij het (inter)nationale netwerk van Charter for Compassion; een verbond van actieve optimisten dat onderdeel uitmaakt van Leiden Compassiestad. Meer dan 90 organisaties uit Leiden hebben zich aangesloten om zich bewust(er) in te zetten voor compassie in hun eigen omgeving en in de stad als geheel. Het gedachtegoed van grondlegster Jo Visser is gebaseerd op compassie en mededogen voor mensen die niet voor zichzelf kunnen zorgen en afhankelijk zijn van een ander.

Het is 10 jaar geleden dat Leiden zich als 1e stad aansloot bij het Charter for Compassion. Dit lustrum is een prachtig hoogtepunt en tevens beginpunt voor het Platform Leiden Compassiestad met een eigen website www.leidencompassiestad.nu. 

Deel dit artikel