TWEEHONDERDSTE ZORGVISITE VAN DAMES THE

Thuisgevoel zit vaak in kleine dingen

Met een geanimeerde THe Complet werd de 200e Zorgvisite op 12 december jl. gevierd in woonzorgcentrum Adegeest van zorgorganisatie Florence in Voorschoten.  De Dames THe werden flink in het zonnetje gezet en gecomplimenteerd met hun volharding en ijzeren discipline om al zoveel jaren, vanuit het perspectief van de ouderen zelf, de waarde van het thuis voelen in de verpleeghuizen concreet handen en voeten te geven.

Zowel de IGJ als VWS gaven aan dat hun beleid en werkwijze zeker door de inzichten en tips van Zorgvisite zijn beïnvloed. Vanuit de wetenschappelijke hoek werd de waarde van consequente praktijkervaringen onderstreept. De lichte en vaak humorvolle toon van de Zorgvisites helpt om zorg organisaties en medewerkers mee te krijgen. Hoe je goed, vertrouwd en veilig oud als je tijdig daarvoor de condities creëert werd geschetst aan de hand van een gemeenschappelijk wonen project. Het was een boodschap die doorklonk. We moeten ons echt gaan focussen op hoe en wat nodig is voor de ouderen  in de buurt om daar te kunnen blijven wonen. En daarbij vooral te kijken naar welke preventieve interventies mogelijk zijn. Dat de Dames THe nu ook buurtvisites gaan doen werd dan ook van harte toegejuicht.

De bijeenkomst werd afgesloten met de uitreiking van het eerste exemplaar van het THe-blad bevattend een mélange van de leukste Dames THe-blikken, gepubliceerd op waardigheid en trots én een persoonlijk voorwoord van minister Hugo de Jonge, aan de directeur Langdurige Zorg van VWS, Theo van Uum.

Een link naar een digitale pdf versie van het THe blad treft u hier, maar ook elders in deze nieuwsbrief.
Lees hier ook het verslag dat gepubliceerd is op de site van Waardigheid en Trots.

Deel dit artikel