HOREN, ZIEN EN VERBINDEN

De betekenis van geestelijke verzorging in de ouderenzorg

Wat is de betekenis van geestelijke verzorging voor ouderen in kwetsbare omstandigheden? Horen, zien en verbinden zoekt het antwoord op deze vraag niet alleen in de theorie, maar laat op allerlei manieren vooral zien hoe de ontvangers van geestelijke verzorging dat beleven aan het woord. Veel geestelijke verzorging vindt in het verborgene plaats en vaak aan de rand van de samenleving. Niet alleen door geestelijk verzorgers, maar ook door vrijwilligers, zorgverleners en naasten. De auteurs van Horen, zien en verbinden hebben zich tot doel gesteld om die verborgen waarde van geestelijke verzorging naar buiten te brengen. Horen, zien en verbinden is het resultaat van onderzoek dat in opdracht van het Jo Visser fonds, door geestelijk verzorgers en betrokkenen bij het werkveld een aantal jaren geleden is uitgevoerd.

Deze bundel is 9 maart 2020 verschenen. Klik hier om deze bundel te bestellen voor € 12,- per stuk (incl. een bijdrage in verzend- en administratiekosten) .