JO VISSER FONDS STEUNT PLEINDONEREN

Vouchers voor acties in Corona-tijd

Waarom de digitale drive-in van Pleindoneren?

In deze tijd van Corona, waarin noodzakelijke maatregelen worden genomen om met het virus individueel en collectief om te gaan, zien wij allerlei mooie, ontroerende en inspirerende initiatieven on

tstaan om zorgprofessionals in ziekenhuizen, verpleeghuizen en in de thuiszorg een hart onder de riem te steken. Wij willen sommige daarvan nog meer in het zonnetje zetten. Daarom presenteren wij het initiatief: ‘De digitale drive-in van Pleindoneren: zien en gezien worden’.

In deze crisis stellen wij het Plein open als een “openbaar digitale bioscoop”. Zie het als een soort Drive-in Bioscoop waar initiatieven gedeeld kunnen worden. Wij vinden dat wij ook een bijdrage kunnen leveren aan het ondersteunen van dit soort initiatieven. Stichting Else is bereid ons hierbij te ondersteunen, evenals Stichting Jo Visser fonds.

Met deze hulp kunnen wij, moderators van het Plein, dit soort initiatieven ondersteunen met een een voucher van € 500,–. De enige voorwaarde is dat een initiatiefnemer een filmpje beschikbaar stelt, die wij op onze DRIVE-IN online zetten. En uiteraard zullen wij ook via onze social media aan het initiatief aandacht besteden.

Heb je een idee of ken je iemand met een idee? neem contact met ons op en wij gaan er achteraan.

Samen staan we sterk en laten we zien wat er allemaal gebeurt in deze moeilijke tijd!

https://www.leydenacademy.nl/blijf-in-beeld-leiden-inzamelactie-smartphones-voor-ouderen/

Hoe anders – samen denken, samen doen

Anders door een evenwichtiger relatie op te bouwen met innovatieve ideeënbrengers binnen de maatschappelijke (gezondheids- en welzijn)zorg. Deze ideeën moeten passen binnen het  werkterrein van Stichting Else – het bevorderen van de zelfredzaamheid van burgers, met een zorgvraag en hun leefomgeving. De achtergrond van deze maatschappelijke zorg is het – oude – domein van verpleging en verzorging thuis.

Evenwichtiger betekent ideeën, talenten en geld samenbrengen. Bij ons ook wel samengevat onder de titel Horizontaal doneren. Niet elk idee is gebaat bij een financiële impuls. Soms kunnen andere zaken nodig zijn om een idee verder te helpen. Pleindoneren is het digitale platform dat Stichting Else ingericht heeft om aan deze vorm te werken. Dit houdt in dat wij van Pleindoneren met alle gebruikers van het platform hier een leercurve willen doormaken  Gaandeweg zal blijken wat nodig is om dit platform op een goede wijze te laten werken en zo het Plein vorm en inhoud te geven.

Wie meer wil weten over het Plein doneren, nodigen wij graag uit op ons platform het Lerend Netwerk. U kunt hiervoor klikken op button Lerend Netwerk rechts boven. Het Lerend Netwerk Plein doneren draait onder de Learning community Andere Handen. Verken, onderzoek en leer samen met ons hoe geld, ideeën en talenten de maatschappelijke zorg in Nederland verder kunnen helpen.