JAARRAPPORT 2019

Al bijna honderd jaar actief voor de waardigheid van kwetsbare ouderen

Het Jo Visser fonds (voorheen Vereniging Het Zonnehuis) is ontstaan als particulier initiatief met een geestelijk en sociaal uitgangspunt. In 1921
opgericht door enkele voortrekkers uit het initiatief ‘Zonnewende’; een correspondentiekring van leden die zich bekommerden om de toestand van langdurig zieken in Nederland. Hun droom was het realiseren van een eigen tehuis, zodat deze mensen een plek hadden om te verblijven.
Nu, bijna honderd jaar later, zet deze ideële organisatie zich nog steeds in voor de waardigheid van het leven van kwetsbare ouderen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven met een veelzijdige hulpen zorgbehoefte. Door het stimuleren van onderwijs, (toegepast) onderzoek en innovaties in de ouderenzorg, komt de waardigheid van leven tot uiting in de wederzijdse dialoog, relatie en context tussen zorgvrager en
georganiseerde zorgorganisatie.