Blog 100 jaar Jo Visser fonds

Herinneringen ophalen #6

Honderd jaar geleden richtte mej. Jo Visser samen met medestanders Vereniging Het Zonnehuis op. Haar wens was een warm tehuis voor chronisch zieken die niet meer thuis verzorgd konden worden. Hoe zij dit deed met 7 stuivers leest u op deze website. Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan zijn (oud-)collega’s, bestuursleden en relaties gevraagd om hun herinneringen vast te leggen in een persoonlijke blog. Hieronder leest u de 6e blog van Margreet Melman, initiator van innovatieve projecten in Zorg & Welzijn.

De kracht van samen zingen
Ik weet niet meer precies wanneer wij elkaar tegen kwamen. Wel de plek waar. Jij als enthousiaste vertegenwoordiger van het Jo Visser fonds, ik namens Care & Culture met het idee van Muzikale Ontmoetingen. Het was op Urk. Op verzoek van Frank Kodden zochten wij verbinding met de bewoners van Talma Haven. Frank had namelijk in 2014 de Jo Visser award uit handen van zijn voorgangster Anne-Mei The ontvangen. Als nieuwbakken bestuurder van Zorggroep Oude en Nieuwe land wilde hij de geldprijs inzetten om de band tussen jong en oud in deze regio te versterken. En hoe kan dat beter door samen te zingen? Net als Jo Visser die destijds met zangkoortjes op straat vroeger geld ophaalde voor haar Zonnehuizen. 

 Liedjes van vroeger
Het intergenerationele aspect is de kurk van de Muzikale Ontmoetingen. Een koor gevormd door bewoners, kinderen, familie, vrijwilligers en verder iedereen die mee wil doen. Dat koor zorgt voor verbinding en biedt troost door de ontmoeting tussen generaties. Kinderen van de tegenovergelegen basisschool op Urk kwamen elke week met hun juf een uurtje zingen met bewoners. Niet alleen psalmen, maar juist de liedjes van vroeger. Tevens werden kinderen gevraagd naar hun mening over ouder worden en kwam het onderwerp in de klas ter sprake. Op deze manier leerden de kinderen over dementie en hoe het is als je niet meer alleen kunt wonen. Kinderen hielpen de ouderen met de liedteksten en ze werkten toe naar een prachtig optreden. Samen met de plaatselijke muziekschool en de bekende zanger Piet Baarsen van het Urker Mannenkoor. Het was een indrukwekkende bijeenkomst met veel publiek en publiciteit.

 Op tournee
Daarna heeft het jong en oud-koor uit Urk op speciaal verzoek opgetreden tijdens een congres van het Jo Visser fonds in Driebergen. Kinderen kwamen hand in hand met ouderen zittend in rolstoelen en op rollators, zacht neuriënd binnenlopen. Tussen de rijen met congresdeelnemers door om met een daverend slotlied iedereen kippenvel te bezorgen. Het jaar daarop was het hoogtepunt een optreden tijdens Wereld Alzheimer Dag in de Nationale Opera en Ballet in Amsterdam. Met een aantal operazangers en veel deelnemers aan de koren van locaties uit het hele land. Een geweldige prestatie en wat een energie, lol en enthousiasme was daar op dat moment te vinden!

Aanjagen
Zonder het Jo Visser fonds waren de Muzikale Ontmoetingen niet zo mooi tot wasdom gekomen. Dat we vervolgens ook nog het programma HuidHonger en Kom in Beweging! een slinger hebben kunnen geven is voor ons een enorme meerwaarde. Hopelijk kunnen we in deze coronatijd nog verder vorm geven aan ons nieuwe project Ontmoetingen Online. En dan hopen op een doorstart van alles wat we aanjaagden als de wereld weer wat meer open kan gaan.

Ik wens het Jo Visser fonds nog vele jaren toe en wil Danielle Swart bedanken voor haar toewijding en netwerk om dit soort bijzonder projecten mede mogelijk te maken. Zonder onze klik en eerste aanjaagsubsidie van het Jo Visser fonds was dit balletje niet gaan rollen!