ZORGVISITE

Intergenerationeel contact over de grens

Dat corona aanzet tot omdenken en kijken naar wat wel kan, kwam ook tot uiting in ons initiatief Zorgvisite over de grens. Zorgvisite is een interactief digitaal platform, dat is opgezet door Tineke van den Klinkenberg en Hetti Willemse, waar recensies van visites aan verzorgings- en verpleeghuizen worden geplaatst. Uitgangspunt hierbij is de vraag ‘Zou dit een fijne woonplek zijn voor mijn eigen moeder?’

In 2019 zijn samen met Avans Hogeschool uit Breda ‘zorgvisites Plus’ georganiseerd; jongeren die samen met naasten, vrijwilligers, medewerkers en buurtgenoten meedachten over het gewenste thuisgevoel. Nu na meer dan 200 verrichte zorgvisites in Nederland wilde we het initiatief bij onze Belgische buren introduceren. In 2020 zou dan ook, samen met stichting A Sense of Home, een uitwisseling tussen zorglocaties in Antwerpen en Breda plaatsvinden.

Door de beperkingen die het coronavirus met zich mee bracht moest er worden geschakeld en is er een alternatieve invulling bedacht. Zestig eerstejaars studenten orthopedagogie van Hogeschool Antwerpen hebben nagedacht over welzijnsvragen zoals thuisgevoel en leefplezier, en hebben gereflecteerd over de volgende vragen:

  • Hoe zou jij 100 jaar willen worden?
  • Wat is jouw drijfveer om te werken in de zorg/welzijn, en hoe zou dat 100 jaar geleden geweest zijn?

Dit jaar is het namelijk 100 jaar geleden dat oprichtster Jo Visser de Vereniging Het Zonnehuis (het nu geheten Jo Visser fonds) oprichtte om een tehuis te stichten voor hen die geen helpende hand hadden en niet langer thuis of in een ziekenhuis verzorgd konden worden. Jo Visser was een opmerkelijke vrouw die zich onbarmhartig inzette voor het wel en wee van een ander en die zorgde voor goede opleidingen, huisvesting en geestelijke zorg. Bekijk hieronder de prachtige corporate story over Jo Visser en haar drijfveren.

De studenten hebben in het eerste semester vier gesprekken gevoerd met een oudere uit hun eigen omgeving. De onderwerpen voor deze gesprekken vloeiden voort uit de opleidingsonderdelen die ze volgden: opvoeding, stress, maatschappij, het dagelijks leven vroeger en nu. Vervolgens hebben de studenten op een zelfgekozen creatieve manier invulling aan de opdracht gegeven; variërend van traditionele verslagen tot filmpjes (digital storytelling).

“Het raakte mij om te horen wat ze heeft meegemaakt, maar zij inspireerde mij enorm. De manier hoe ze kijkt naar het leven bijvoorbeeld. Ik werd er zelfs ontroerd van. Haar woorden blijven mij bij. Ik had niet verwacht dat zij zo open zou zijn over haar leven en daar heb ik haar ook duizendmaal voor bedankt. Ik kan daar enkel een voorbeeld aan nemen.”

Om hun beeld over ouderen in onze samenleving nog meer te verbreden leerden de studenten Roger Lybaert kennen. Ze lazen zijn verhaal in het boek ‘Verplant’ van Ann Peuteman, namen zijn opiniestuk door in Knack en bekeken ze zijn interview in ‘De afspraak’. Zijn dochter Leentje maakte een documentaire over het leven van Roger in het woonzorgcentrum vanaf de eerste lockdown tot de eerste stap van de bevrijding. Benieuwd naar de interview van de studenten met Roger? Klik op de video hieronder.

We zijn onder de indruk hoe de ontmoetingen het beeld van de studenten over ouder worden, ouderen en het werken met ouderen in beweging heeft gezet. Hun reflecties op de gesprekken zijn hartverwarmend en geven daarmee bestaansrecht om deze opdracht ook in de toekomst in het opleidingsprogramma op te nemen. Een iedere activiteit die de generatiekloof overbrugt en jong en oud verbindt, juichen wij natuurlijk van harte toe. Dit sluit ook aan bij de samenwerking met partner Leyden Academy op het thema Verbonden met als aandachtspunt intergenerationele ontmoetingen.

“Wat ik uit dit gesprek meeneem voor mezelf is dat het verschil tussen onze generaties soms toch niet zo groot is als het lijkt en dat ik soms er moet aan denken dat het ook voor ouderen niet altijd even makkelijk is, of dat ze ook jong zijn geweest en in sommige gevallen ook toch wel dezelfde problemen hebben ondervonden als onze generatie”