THUIS VOELEN

Bondgenoten in thuis voelen en leefplezier in de ouderenzorg

Stichting Thuis Voelen werkt samen met het Jo Visser fonds en Leyden Academy aan het belang van kleine dingen die ertoe doen om de kwaliteit van leven van ouderen te verbeteren. In 2022 wordt de opbrengst van in totaal 200 Zorgvisites (verzameld door de Dames THe: Hetti Willemse en Tineke van den Klinkenberg) geïntegreerd in het gedachtegoed van het Jo Visser fonds om zo de krachten te bundelen. In opdracht van voorganger Vereniging Het Zonnehuis hebben Hetti en Tineke destijds samen een drieluik geschreven, Thuis Voelen, Thuis Wezen en Thuis Zijn, over het realiseren van waardige zorg voor naasten, bewoners en bestuurders. Op basis van deze interviews is de website Zorgvisite in 2011 gerealiseerd met eigen recensies van zorgvisites aan woonzorglocaties in heel het land. In 2019 is er een digitale bundel in een zogenoemd THe-blad verschenen met 25 verhalen met tips over hoe je kunt meewerken aan een gastvrije omgeving waar iedereen zich thuis voelt.

Samen Stem
Danielle Swart van het Jo Visser fonds en collega’s van Leyden Academy gaan deze kennis gebruiken in (onderzoek)projecten die aansluiten bij het thema leefplezier en persoonsgerichte zorg. Ook de rol van cliëntenraden is essentieel; de SamenStem-methode van Leyden Academy draagt bij aan het versterken van collectieve zeggenschap van cliënten, en van cliënten en medewerkers onderling. Cliënten ervaren dat hun stem ertoe doet en het onderling uitwisselen van ervaringen leidt tot beter begrip en meer gelijkwaardige verhoudingen tussen cliënten en medewerkers. Het Jo Visser fonds wil deze kennis bundelen en uitdragen in haar netwerk. Bewezen methodes zoals Samen Stem van Leyden Academy en Zorgvisite van stichting Thuis Voelen met Houd de naaste vast en de Thuis Voelen agenda, Zorgschouwen in de wijk of buurt (woon- en leefklimaat van zorglocaties) en Cliënten Vertegenwoordigen (samenspel tussen zorgorganisatie en de cliëntenraad op thuis voelen) zijn handvatten om het gesprek met elkaar aan te gaan. Hiervoor is een basistraining, specifieke coaching en een Train-de-trainer methodiek beschikbaar.

Uitwisseling
Ook wil het Jo Visser fonds het belang van thuis voelen integreren in het aanbod van onderwijs voor Zorg & Welzijn. Gastlessen of door juist samen met studenten (onder begeleiding) en/of docenten op Zorgvisite te gaan op locatie; zo leert men dat thuisgevoel vaak in de kleine dingen zit die het verschil maken. Helaas is door corona een streep door dit soort initiatieven gezet. Er wordt in de nabije toekomst met partners uit het praktijkonderwijs en kenniscentra zoals A Sense of Home uit België samen opgetrokken om zienswijzen en kennis te delen.

Wederzijdse ambitie is om dit jaar nog een creatieve denksessie te organiseren om ook  vernieuwende ideeën te verzamelen die bijdragen aan het gewenste thuisgevoel. Denk bijvoorbeeld aan koppelbedden, gekleurde steunkousen en hippe ombindschorten in plaats van lelijke en onpersoonlijke slabbetjes. Kijk ook naar de blitse wandelstokken die je tegenwoordig ziet, net als solide rollators die er mogen wezen. Stichting Thuis Voelen wil de aanjager zijn van dit soort verbeteringen in het leven van ouderen.

Voor meer informatie: neem contact op met Danielle Swart van het Jo Visser fonds of kijk op www.stichtingthuisvoelen.nl.

Deel dit artikel