ONZE NON-PROFIT ORGANISATIE

We steunen vernieuwende initiatieven die bijdragen aan beter onderwijs in de zorg voor kwetsbare ouderen.

De stichting Jo Visser fonds is gehuisvest bij kennisinstituut Leyden Academy on Vitality and Ageing.

0
Oprichting Vereniging Het Zonnehuis
0
Bijzondere leerstoel VU Amsterdam
0
Samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing

ONTMOETING

Door waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud te organiseren, creëren we een positieve beeldvorming over (werken in de) ouderen(zorg).

ONDERZOEK

Wij maken een bijzondere leerstoel Waardige zorg mogelijk aan de faculteit Organisatiewetenschappen van de VU in Amsterdam.

ONDERWIJS

Wij steunen initiatieven van mbo-opleidingen Zorg & Welzijn, die zichtbaar bijdragen aan de waardigheid van leven van kwetsbare ouderen.

ONTWIKKELING

Jaarlijks reiken we de Jo Visser award en een geldprijs uit aan een ambassadeur die bijdraagt aan vernieuwing in de ouderenzorg.

DRAAG BIJ TOT VERBETERING

Als ideële organisatie zet het Jo Visser fonds zich al 95 jaar in voor de waardigheid van het leven van kwetsbare ouderen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven. Door het stimuleren van onderwijs, (toegepast) onderzoek en innovaties in de ouderenzorg, komt de waardigheid van leven tot uiting in de wederzijdse dialoog, relatie en context tussen zorgvrager en georganiseerde zorgorganisatie.

DIEN IDEE IN
DONEER NU