Project Description

VAN PIONIER TOT ROLMODEL

Wie was Jo Visser?

Achtergrond
Jo Visser, oprichtster van Vereniging Het Zonnehuis, werd geboren in 1890. Jo was lid van ’Zonnewende, Bond van Zieken’. Deze bond onderhield het contact tussen langdurig zieken via het maandblad Zonnewende. Dit contact had tot doel hen te bemoedigen en te sterken in hun lijden en was gebaseerd op een christelijke grondslag. Vrijwilligers die lid waren van de stichting bezochten de zieken. Zo kwam Jo Visser op het idee om huisvesting en verpleging van chronische patiënten aan te bieden.

Oprichting
Met een startkapitaal van zeven stuivers, zo wil de traditie, werd op 24 mei 1921 Vereniging Het Zonnehuis opgericht. Op 21 juli 1921 kreeg de vereniging koninklijke goedkeuring. Met spaarbusjes op de schoorsteenmantel, met bazaars en met het ten gehore brengen van gedichten en christelijke liederen werd er geld opgehaald en dankzij enkele financiële giften van gulle gevers – waaronder koningin Emma – verrees in 1929 in Beekbergen het eerste Zonnehuis in villa Sarphat. Jo Visser werd directrice van dit eerste Zonnehuis. Na de opening van het eerste Zonnehuis in Beekbergen in 1929 was het streven om in elke provincie een Zonnehuis te openen. Dit voornemen werd door de komst van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) in 1968 van minder belang. De huidige Zonnehuizen zijn tot hun verzelfstandiging in 2001 bestuurd door vereniging Het Zonnehuis.

Na haar pensionering in 1947 werd Jo Visser lid van het bestuur van het Zonnehuis.
Op 27 maart 1978 overleed zij op 88-jarige leeftijd. Als boegbeeld is Jo Visser het gezicht van de noodzaak tot verbetering van het onderwijs in de zorg voor ouderen en het stimuleren van waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud. Jo Visser mag beschouwd worden als pionier voor verpleging van langdurig zieken in speciale tehuizen.


Veranderingen

Als ideële organisatie zet Vereniging Het Zonnehuis zich in voor de waardigheid van het leven van kwetsbare ouderen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven. De huidige Zonnehuizen zijn tot hun verzelfstandiging in 2001 bestuurd door Vereniging Het Zonnehuis. Per 8 november 2017 is na 96 jaar ledenorganisatie Vereniging Het Zonnehuis omgezet in een stichting met donateurs, het Jo Visser fonds.

Bij een nieuwe naam hoort ook een nieuw logo,  met een zwart/wit foto van boegbeeld Jo Visser opgebouwd uit pixels.
De warme kleuren accentueren het belang van verbondenheid, waardevolle ontmoetingen en waardigheid van leven.