Word ook donateur en steun onze projecten!

Het vermogen van het Jo Visser fonds is begonnen met zeven stuivers, aldus de traditie. Oprichtster Jo Visser heeft samen met haar bondgenoten geld bijeengebracht voor de realisatie van zes Zonnehuizen in het land. Onder onze historie leest u meer over deze geschiedenis.

Het Jo Visser fonds is rechtsopvolger van Vereniging Het Zonnehuis, die in 2017 omgezet is in een stichtingsvorm. Op dat moment hebben de aangesloten leden de status van donateur gekregen. Donateurs van stichting Jo Visser fonds ontvangen jaarlijks een brief voor hun donatie. Het is ook mogelijk om via een automatische incasso een bijdrage over te maken. Ook ontvangt het Jo Visser fonds legaten of schenkingen uit nalatenschappen. Deze gelden worden ingezet om het gedachtegoed over waardige zorg uit te voeren.

Het Jo Visser fonds heeft een ANBI-status. Dat wil zeggen een keurmerk als een algemeen nut beogende instelling, die ze zich inzet voor het algemeen belang. Donateurs van een ANBI mogen hun giften aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.

Wilt u ook donateur worden? Laat het ons weten of doneer heel gemakkelijk en veilig via Geef.nl.

Kamer van Koophandel: 40477381
RSIN: 2609228
Rekeningnummer: NL83 INGB 0657675113

Deel dit artikel