Het bestuur

Het bestuur bestaat uit drs. Jenneke van Pijpen (voorzitter), drs. Kees de Graauw (penningmeester), drs. Mark Janssen (vice-voorzitter), en komt elk kwartaal bijeen. De bestuursleden worden voor een termijn van vier jaar gekozen en kunnen eenmaal worden herkozen. Voor hun werkzaamheden ontvangen de leden een vrijwilligersvergoeding.

Het bureau

Danielle Swart is manager van het Jo Visser fonds. Met haar communicatieachtergrond en als erkend fondsenwerver (ISF) is Danielle aanspreekpunt voor relaties en donateurs, en verantwoordelijk voor projectmanagement, communicatiebeleid, bureauzaken en bestuursondersteuning. Ze is verder betrokken bij diverse goede doelen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor waardige (ouderen)zorg.

Van strategie naar beleid

Het Jo Visser fonds wil haar motto ‘Vaardig jong, waardig oud’ inzetten om haar doelen vast te stellen en te behalen. Het motto is leidend in de projecten en in de eigen organisatie. Het Jo Visser fonds richt zich op kwetsbare ouderen en betrekt jongeren die al dan niet een opleiding in Zorg & Welzijn volgen. Samen met partner Leyden Academy wordt ingezet op thema’s (praktijkgericht) onderzoek, ontwikkeling (projecten) en onderwijs (verbinding/beeldvorming).

Klik hier voor onze jaarberichten.