Project Description

Danielle Swart is sinds mei 2003 werkzaam bij de organisatie (voorheen Vereniging Het Zonnehuis). Met haar communicatieachtergrond en als erkend fondsenwerver (ISF) is Danielle aanspreekpunt voor relaties en donateurs, en verantwoordelijk voor projectmanagement, communicatiebeleid, bureauzaken en bestuursondersteuning. Ze is verder betrokken bij diverse goede doelen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor waardige (ouderen)zorg.

Contact

Wat doet ons bestuur en bureau?

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op 24 mei 2017 heeft bestuurslid Wendela Sandberg afscheid genomen na 7 jaar bestuurswerk. Zij is hartelijk bedankt voor haar inzet en bijdrage om kunst, cultuur en zorg met elkaar te verbinden.

Tijdens de Buitengewone Ledenvergadering op 26 september 2017 is Mark Janssen toegetreden als bestuurslid van Vereniging Het Zonnehuis. Hij is voorgedragen als lid van de Raad van Commissarissen van samenwerkingspartner Leyden Academy on Vitality and Ageing. Mark Janssen kent het gedachtegoed van Jo Visser als voormalig voorzitter van de Zonnehuis Groep en als bestuurder van Zonnehuisgroep Vlaardingen.

Voorzitter Maarten den Ottolander en vice-voorzitter Trudie Siegerink dragen hun taken officieel over na de officiële omzetting van Vereniging Het Zonnehuis in stichting Jo Visser fonds. Tijdens het Zonnehuis-dinerdebat op 8 november 2017 is er afscheid van hen genomen.

De verdeling van het bestuur ziet er als volgt uit:

Het bestuur bestaat uit drs. Jenneke van Pijpen (voorzitter), oud-programmamanager Ben Sajetcentrum Amsterdam; drs. Kees de Graauw (penningmeester), zelfstandig consultant; drs. Mark Janssen, lid Raad van Bestuur Franciscus Gasthuis & Vlietland, en komt elk kwartaal bijeen.

We werken samen met:

JO VISSER AWARD

Zet jij je in voor waardige zorg voor kwetsbare ouderen, of werk je in een organisatie die dat doet? Wie weet win jij de Jo Visser award en de financiële bijdrage? We reiken sinds 2012 jaarlijks deze prijs uit, met daarbij de uitnodiging om een jaar lang ambassadeur voor Waardige zorg te zijn.

Lees meer

Van strategie naar beleid

Het Jo Visser fonds wil haar motto ‘Vaardig jong, waardig oud’ inzetten om haar doelen vast te stellen en te behalen. Het motto is leidend in de projecten en in de eigen organisatie. Het Jo Visser fonds richt zich op kwetsbare ouderen en betrekt jongeren die al dan niet een opleiding in Zorg & Welzijn volgen. Samen met partner Leyden Academy wordt ingezet op thema’s (praktijkgericht) onderzoek, ontwikkeling (projecten) en onderwijs (verbinding/beeldvorming). Na 2021 wordt de samenwerking geëvalueerd en naar wens verlengd.