VIDEOLEERLIJN

Gratis videoreeks ‘Liefdevolle zorg in de praktijk’ voor leerlingen en medewerkers zorg en welzijn

Veel organisaties in de ouderenzorg maken momenteel de omslag naar persoonsgerichte zorg, met meer ruimte en aandacht voor de persoonlijke wensen en verlangens van bewoners. Toch is er over thema’s als leefplezier en liefdevolle zorg nog weinig onderwijsmateriaal beschikbaar. Om die reden ontwikkelde Leyden Academy de gratis videoreeks Liefdevolle zorg in de praktijk. De 19 korte video’s brengen elk een herkenbare praktijksituatie in beeld, die inspireert en aanzet tot een gesprek over goede zorg. De videoreeks is vanaf vandaag gratis beschikbaar op YouTube.

Vier thema’s

De videoreeks Liefdevolle zorg in de praktijk is opgenomen in het najaar van 2019 bij diverse zorgorganisaties. De volgende thema’s komen aan bod:

  • Leren kennen van de bewoner. 5 video’s, waaronder verzorgende Theresa die op een bijzondere manier contact maakt;
  • Bijdragen aan leefplezier. 6 video’s, met onder meer Inez en Jeanette die laten zien dat leefplezier soms zomaar kan ontstaan;
  • Delen van ervaringen. 4 video’s, waaronder activiteitenbegeleider Monique die foto’s deelt om de familie te betrekken;
  • Omgaan met dilemma’s. 4 video’s, met onder meer de vraag of het hondje van bewoner Willy bij hem in huis mag komen wonen.

Deze vier thema’s vormen ook de basis van het Leefplezierplan voor de zorg, een nieuwe werkwijze waarin het positief welbevinden van bewoners centraal wordt gesteld.

Samen met de doelgroep

De videoreeks is ontwikkeld in samenspraak met de doelgroep: circa 200 vooral mbo-opgeleide medewerkers zorg en welzijn. Op basis van hun voorkeuren is gekozen voor microlearning: korte, inspirerende leereenheden van circa 1,5 minuut. Elke video laat een echte praktijksituatie zien, met voorbeelden die leefplezier en liefdevolle zorg illustreren. Alle filmpjes eindigen met een vraag die uitnodigt om er zelf mee aan de slag te gaan of er met collega’s over in gesprek te gaan.

Breed toepasbaar voor o.a. MBO docenten

Dankzij de financiële steun van het Jo Visser fonds kunnen de video’s gratis beschikbaar worden gesteld. Opleiders en docenten in MBO zorg en welzijn kunnen de complete reeks gebruiken of losse filmpjes inbedden in bestaande lessen en onderwijsprogramma’s.