Het bestuur en bureau

Het bestuur komt elk kwartaal bijeen en bestaat uit Jenneke van Pijpen (voorzitter vanaf juni 2016), Kees de Graauw (penningmeester vanaf juni 2016), Margje Mahler (vice-voorzitter per september 2023) en Tineke Abma (algemeen lid per september 2023).

Danielle Swart is manager van het Jo Visser fonds. Met haar communicatieachtergrond en als erkend fondsenwerver (ISF) is Danielle aanspreekpunt voor relaties en donateurs, en verantwoordelijk voor projectmanagement, communicatiebeleid, bureauzaken en bestuursondersteuning. Ze is verder betrokken bij diverse goede doelen en maatschappelijke organisaties die zich inzetten voor waardige (ouderen)zorg.

Onze partner

Leyden Academy on Vitality and Ageing
Het Jo Visser fonds en Leyden Academy on Vitality and Ageing zijn in 2012 een samenwerking aangegaan om hun netwerk en krachten te bundelen en de kennis en beeldvorming over (werken in de) ouderen(zorg) te verbeteren. Via een jaarlijkse gift worden (onderzoeks)projecten mede mogelijk gemaakt die vallen onder het thema Verbonden: te weten beeldvorming, intergenerationele ontmoetingen en onderwijsvernieuwing. Op 24 mei 2022 werd de samenwerking verlengd tot 2025. Lees meer over het partnerschap.