Een overzicht van onze projecten

Ieder jaar maken we een jaarplan met een keuze voor projecten en onderzoeken passend bij onze missie. Klik hier door naar ons actuele jaarplan. Achteraf maken we een jaarbericht, waarin u meer kunt lezen. Verder is hier een overzicht van enkele projecten die we steun(d)en:

Intergenerationeel: we verbinden jong en oud

Door jongeren op een laagdrempelige manier in contact te brengen met ouderen, hopen we de beeldvorming over ouderen(zorg) positiever te kleuren. Want volgens ons ligt de sleutel in ontmoetingen tussen jong en oud. In persoonlijk, gelijkwaardig contact ontstaat waardering en worden beelden bijgesteld.