JO VISSER FONDS 100 JAAR

Het Jo Visser fonds presenteert in samenwerking met UP! een kijkje in het leven van 10 hedendaagse ouderen, die – net als Jo Visser – ingrijpende levensgebeurtenissen zien als een kans voor verandering van koers. Met de podcastserie TOEN & NU willen we een breed publiek inspireren en bemoedigen. De verhalen laten zien dat het leven nu eenmaal uitdagingen met zich meebrengt en dat een ieder daar op geheel eigen wijze invulling aan geeft.

Luister hier

WIE WAS JO VISSER?

Zoals we vandaag de dag een app-je sturen om elkaar sterkte en beterschap te wensen, zo was het lang geleden gebruikelijk om chronisch zieken troostbrieven te sturen. Jo Visser was een van de schrijfsters van deze brieven. Ze ontdekte dat er in de reguliere zorg geen plaats was voor mensen die lang ziek zijn. Jo Visser was een daadkrachtige vrouw en stond in 1921 – naar verluidt met een startkapitaal van 7 stuivers – aan de wieg van een lange geschiedenis van zorg voor langdurig zieken in eigen Zonnehuizen. Op 24 mei 1921 richtte zij samen met medestanders Vereniging Het Zonnehuis op, rechtsvoorganger van het Jo Visser fonds.

Meer over Jo Visser

ONZE MISSIE

We zetten ons in voor beter onderwijs in de ouderenzorg
en dragen bij aan een positievere beeldvorming over ouderen.

ONZE ORGANISATIE

Met een startkapitaal van zeven stuivers, zo wil de traditie, werd op 24 mei 1921 Vereniging Het Zonnehuis opgericht. Als ideële organisatie zet Vereniging Het Zonnehuis zich in voor de waardigheid van het leven van kwetsbare ouderen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven. Ouderen met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte. Na 96 jaar is Vereniging Het Zonnehuis omgezet in een stichting. De actieve inbreng van de leden en donateurs loopt al enige jaren sterk terug, waardoor inspraak in en medewerking aan het gevoerde beleid achterbleef. Stichting Jo Visser fonds is gehuisvest bij kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Meer over onze organisatie
0
Oprichting Vereniging Het Zonnehuis
0
Samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing
0
10 Inspirerende jubileumpodcasts voor 100 jaar Jo Visser fonds

RECENTE ARTIKELEN

Lees meer over initiatieven die bijdragen aan beter onderwijs in de zorg voor kwetsbare ouderen.

GA NAAR ONZE NIEUWSARTIKELEN

WAARDEVOLLE ONTMOETINGEN

Beter onderwijs en een wederzijdse dialoog komt de zorg voor kwetsbare ouderen ten goede. Zingeving, betekenisvolle ontmoetingen
en vernieuwing in onderwijs dragen hieraan bij.

ONZE PROJECTEN
DONEER OOK