VAN PIONIER TOT ROLMODEL

WIE WAS JO VISSER?

Grondlegster Jo Visser (1890-1978) zette zich barmhartig in voor de waardigheid van leven van kwetsbare ouderen. Vanuit haar christelijke waarden heeft zij geld bijeengebracht voor het huisvesten van langdurig zieken en zich sterk gemaakt voor het opleiden van jonge mensen in het vak verzorging en verpleging. Als boegbeeld is Jo Visser het gezicht van de noodzaak tot verbetering van het onderwijs in de zorg voor ouderen en het stimuleren van waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud. Jo Visser mag beschouwd worden als pionier voor verpleging van langdurig zieken in speciale tehuizen.

Meer over Jo Visser

ONZE MISSIE

We zetten ons in voor beter onderwijs in de ouderenzorg
en dragen bij aan een positievere beeldvorming over ouderen.

ONZE ORGANISATIE

Met een startkapitaal van zeven stuivers, zo wil de traditie, werd op 24 mei 1921 Vereniging Het Zonnehuis opgericht. Als ideële organisatie zet Vereniging Het Zonnehuis zich in voor de waardigheid van het leven van kwetsbare ouderen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven. Ouderen met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte. Na 96 jaar is Vereniging Het Zonnehuis omgezet in een stichting. De actieve inbreng van de leden en donateurs loopt al enige jaren sterk terug, waardoor inspraak in en medewerking aan het gevoerde beleid achterbleef. Stichting Jo Visser fonds is gehuisvest bij kenniscentrum Leyden Academy on Vitality and Ageing.

Meer over onze organisatie
0
Oprichting Vereniging Het Zonnehuis
0
Bijzondere leerstoel VU Amsterdam
0
Samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing

RECENTE ARTIKELEN

Lees meer over initiatieven die bijdragen aan beter onderwijs in de zorg voor kwetsbare ouderen.

GA NAAR ONZE NIEUWSARTIKELEN

WAARDEVOLLE ONTMOETINGEN

Beter onderwijs en een wederzijdse dialoog komt de zorg voor kwetsbare ouderen ten goede. Zingeving, betekenisvolle ontmoetingen
en vernieuwing in onderwijs dragen hieraan bij.

ONZE PROJECTEN
DONEER OOK