Onze organisatie

Met een startkapitaal van zeven stuivers, zo wil de traditie, werd op 24 mei 1921 Vereniging Het Zonnehuis opgericht. Als ideële organisatie zet Vereniging Het Zonnehuis zich in voor de waardigheid van het leven van kwetsbare ouderen met een verminderde regie (of verlies aan regie) over het eigen leven. Ouderen met een veelzijdige hulp- en zorgbehoefte. Na 96 jaar is Vereniging Het Zonnehuis omgezet in een stichting en vernoemd naar haar oprichter Jo Visser.

Het Jo Visser fonds wil haar motto ‘Vaardig jong, waardig oud’ inzetten om haar doelen vast te stellen en te behalen. Het motto is leidend in de projecten en in de eigen organisatie. Het Jo Visser fonds richt zich op kwetsbare ouderen en betrekt jongeren die al dan niet een opleiding in Zorg & Welzijn volgen. Samen met partner Leyden Academy on Vitality and Ageing, waar het Jo Visser fonds gehuisvest is, wordt ingezet op thema’s (praktijkgericht) onderzoek, ontwikkeling (projecten) en onderwijs (verbinding/beeldvorming).

0
Oprichting Vereniging Het Zonnehuis
0
Samenwerking met Leyden Academy on Vitality and Ageing
0
10 Inspirerende jubileumpodcasts voor 100 jaar Jo Visser fonds

Historisch overzicht

Jo Visser fonds Toen & nu

Podcastserie Toen & nu

Op 24 mei 2021 was het 100 jaar geleden dat Jo Visser – naar verluidt met een startkapitaal van zeven stuivers – samen met medestanders Vereniging Het Zonnehuis heeft opgericht, rechtsvoorganger van het Jo Visser fonds.

Een mooie gelegenheid leek ons om in samenwerking met UP! een kijkje in het leven van tien hedendaagse ouderen, die – net als Jo Visser – ingrijpende levensgebeurtenissen zien als een kans voor verandering van koers. Met de podcastserie TOEN & NU willen we een breed publiek inspireren en bemoedigen. De verhalen laten zien dat het leven nu eenmaal uitdagingen met zich meebrengt en dat een ieder daar op geheel eigen wijze invulling aan geeft.