Onze missie

Wij stimuleren beter zorgonderwijs, positieve beeldvorming en waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud. Intergenerationele ontmoetingen dragen bij aan kennisvergroting en een beter beeld over (werken in de) ouderen(zorg). Ons motto is ‘Vaardig jong, waardig oud’. Wanneer een project of concept succesvol blijkt, dragen we het graag over naar een organisatie of bedrijf voor continuering.

Vaardig jong, waardig oud

Jo Visser fonds toen & nu

Meer dan 100 jaar inzet

Op 24 mei 2021 was het 100 jaar geleden dat Jo Visser – naar verluidt met een startkapitaal van zeven stuivers – samen met medestanders Vereniging Het Zonnehuis heeft opgericht, rechtsvoorganger van het Jo Visser fonds.

Naar aanleiding van ons 100-jarig bestaan is de podcastserie TOEN & NU gemaakt. De serie biedt een kijkje in het leven van tien hedendaagse ouderen, die – net als Jo Visser – ingrijpende levensgebeurtenissen zien als een kans voor verandering van koers. De verhalen laten zien dat het leven nu eenmaal uitdagingen met zich meebrengt en dat een ieder daar op geheel eigen wijze invulling aan geeft.

ONTMOETING

Door waardevolle ontmoetingen tussen jong en oud te organiseren, creëren we een positieve beeldvorming over (werken in de) ouderen(zorg).

ONDERZOEK

Wij maken een bijzondere leerstoel Waardige zorg aan de Vrije Universiteit in Amsterdam mogelijk.

ONDERWIJS

Wij steunen initiatieven van o.a. mbo-opleidingen Zorg & Welzijn, die zichtbaar bijdragen aan de waardigheid van leven van kwetsbare ouderen.

ONTWIKKELING

Jaarlijks reiken we de Jo Visser award en een geldprijs uit aan een ambassadeur die bijdraagt aan vernieuwing in de ouderenzorg.