EDUCATIEVE VIDEOREEKSEN

Gratis lesmateriaal over liefdevolle zorg voor medewerkers zorg en welzijn

Veel organisaties in de ouderenzorg maken momenteel de omslag naar persoonsgerichte zorg, met meer ruimte en aandacht voor de persoonlijke wensen en verlangens van bewoners. Toch is er over thema’s als leefplezier en liefdevolle zorg nog weinig onderwijsmateriaal beschikbaar. Om die reden ontwikkelde Leyden Academy de gratis videoreeksen Liefdevolle zorg in de praktijk en Thuisgeluk. De korte video’s brengen elk een herkenbare praktijksituatie in beeld, die inspireert en aanzet tot een gesprek over goede zorg. Dankzij de financiële steun van het Jo Visser fonds kunnen de video’s gratis beschikbaar worden gesteld op YouTube.

Verpleeghuiszorg – video’s Liefdevolle zorg in de praktijk
De videoreeks Liefdevolle zorg in de praktijk is opgenomen in het najaar van 2019 bij diverse zorgorganisaties. De volgende thema’s komen aan bod:

 • Leren kennen van de bewoner. 5 video’s, waaronder verzorgende Theresa die op een bijzondere manier contact maakt;
 • Bijdragen aan leefplezier. 6 video’s, met onder meer Inez en Jeanette die laten zien dat leefplezier soms zomaar kan ontstaan;
 • Delen van ervaringen. 4 video’s, waaronder activiteitenbegeleider Monique die foto’s deelt om de familie te betrekken;
 • Omgaan met dilemma’s. 4 video’s, met onder meer de vraag of het hondje van bewoner Willy bij hem in huis mag komen wonen.

Video’s Thuisgeluk – herkenbare thuiszorgsituatie in beeld

Thuiszorgmedewerkers hebben dagelijks te maken met verschillende thuiswonende ouderen, hun individuele verlangens en behoeften, tijdsdruk en de daarbij horende keuzes en afwegingen. De korte films laten zien hoe zorgmedewerkers ruimte (kunnen) maken voor de unieke verlangens en identiteit van hun cliënt. Ze brengen herkenbare praktijksituaties in beeld, die inspireren en aanzetten tot een gesprek over goede en liefdevolle zorg. Onder de titel Thuisgeluk, werken vanuit de relatie, zijn wederom 19 videoportretten gemaakt. De films zijn ondergebracht in vier series:

 1. De persoon staat centraal. Bekijk hier de film waarin cliënt van verzorgende Hester het laatste woord heeft en eigen regie houdt.
 2. Omgaan met tijd. Bekijk hier hoe verzorgende Melanie omgaat met het bewaken van eigen grenzen en tijdsdruk.
 3. Er zijn voor iemand. Bekijk hier hoe verpleegkundige Marijke een signalerende rol heeft en waar ze op let.
 4. Samenwerken. Bekijk hier hoe verzorgende Nathalie samen optrekt met de mantelzorger.

Samen met de doelgroep
De videoreeksen zijn ontwikkeld in samenspraak met de doelgroep: circa 200 vooral mbo-opgeleide medewerkers zorg en welzijn dachten mee in de eerste reeks. Op basis van hun voorkeuren is gekozen voor microlearning: korte, inspirerende leereenheden van circa 1,5 minuut. En bij de tweede reeks liep een onderzoeker mee met verschillende thuiszorgprofessionals op hun route. Elke video laat een echte praktijksituatie zien, met voorbeelden die leefplezier en liefdevolle zorg illustreren.

Breed toepasbaar voor o.a. MBO docenten
De video’s van ca. anderhalve minuut kunnen ingezet worden als een korte leeractiviteit en als gesprekinstrument binnen thuiszorgorganisaties en onderwijs in zorg en welzijn. Iedere film eindigt met een prikkelende vraag die uitnodigt om zelf aan de slag te gaan of met elkaar in gesprek te gaan om samen de kwaliteit van zorg te verbeteren. Opleiders kunnen de complete afspeellijst gebruiken of losse filmpjes als lesmateriaal inbedden in bestaande curricula, trainingen en portfolio’s (door bijvoorbeeld de video’s in het eigen leerplatform te plaatsen). Denk bij opleiders bijvoorbeeld aan:

 • thuiszorgorganisaties;
 • mbo, hbo, onderwijsinstellingen, (zelfstandige) trainers en coaches in de zorgsector;
 • mantelzorgorganisaties;
 • educatieve uitgevers in zorgonderwijs.